فاکتورهای مهمی در فرآیند خم کاری فلزات وجود دارند که توجه دقیق و کامل به آنها باعث کسب بهترین نتایج در خم کاری ورق فلزات می گردد. امروزه به راحتی می توان با استفاده از نرم افزارها این شاخص ها و فاکتورها را به دقت محاسبه کرد.

محاسبه شاخص خم کاری فلز

شاخص K چیست؟

ضریب K نسبت بین “محور خنثی” قسمت خم شده و ضخامت مواد است. “محور خنثی” جایی است که مواد در حین خم شدن کشیده یا فشرده نمی شوند.
به عنوان مثال، هنگامی که یک قسمت ورق فلزی را خم می کنید، قسمت بیرونی محل خمش کشیده شده و قسمت داخلی آن فشرده می گردد. جایی در وسط این بخش خمش، هیچ اتفاقی برای ورق فلزی نمی افتد. این قسمت با شاخص k تعریف می شود.
معمولاً، شاخص k به طور مستقیم استفاده نمی گردد. اگر از نرم افزار CAD برای مدل سازی قسمت خم شده و ایجاد الگوی مسطح برای تولید استفاده نمایید، ضریب k را به آن می دهید تا بداند چگونه قسمت مورد نظر را برای ایجاد الگوی تخت باز کند. شاخص K همراه با شعاع خم شدن ورق، به نرم افزار اجازه می دهد تا بفهمد که قسمت مورد نظر در هنگام خم شدن چگونه کشیده می شود. در نتیجه قسمت خم شده تا حد ممکن شبیه به طرح شما خواهد شد.

اگر ترجیح می دهید از CAD استفاده نکنید، می توانید شاخص K و کسورات را خودتان محاسبه کنید. اما اگر اندازه قطعه مهم است، به شدت توصیه می شود از نرم افزار CAD استفاده نمایید تا مطمئن باشید که الگوی مسطح و محل خم شدن، طرح مورد نیاز شما را تولید می کند.

شعاع خمش چیست؟

در ورق فلزی، شعاع خمش همان شعاع فلز خم شده در جایی است که پانچ با ورق برخورد می کند. در فرآیند خم کاری هوازی، امکان تولید زاویه دقیق 90 درجه وجود ندارد.

شعاع خم شدن بستگی به خواص مواد و اندازه شکاف V-die دارد که برای خم شدن ورق استفاده می گردد. در صورت استفاده از شکاف V باریک تر، شعاع خمش کوچکتر می شود. همچنین به دلیل نیاز به نیروی بیشتر برای انجام خمش، خطر ترک خوردگی در سطح خم شدن و علامت گذاری سطح در جایی که پانچ و قالب با ورق تماس پیدا می کند، بیشتر خواهد شد.

هنگامی که ورق خود را برای خم کاری در CAD طراحی می کنید، می توانید شعاع خمش و شاخص K را طوری تنظیم کنید که با فرایندهای تولید مطابقت داشته باشند، به گونه ای که ورق خم شده شما تا حد ممکن به طراحی مورد نظر نزدیک باشد.

شعاع خمش
محاسبه شعاع خمش

کسر خمش چیست؟

در یک ورق فلزی خم شده، کسر خمش به مقدار کشیده شدن فلز هنگام خم شدن قسمت مورد نظر خمش گفته می شود. از آنجا که مواد در طول خم شدن کشیده می شوند، طول کل قسمت، از جمله ناحیه شعاعی که در آن خم شدن رخ می دهد، بزرگتر از الگوی مسطح اصلی تعریف شده خواهد بود.

اگر ورق مورد نظر را برای خمش در CAD طراحی می کنید، معمولاً نباید نگران کسر خمش باشید. می توانید عامل و شعاع خمش برای ورق را وارد نرم افزار کرده و به طور خودکار اندازه الگوی صاف و صحیح را ایجاد کنید. محل های مورد نظر را با محاسبه دقیق شاخص ها خم کنید تا قطعه نهایی پس از خم شدن با طرح شما مطابقت داشته باشد.

اگر به صورت دستی یک الگوی مسطح ایجاد می کنید، باید کسر خمش را محاسبه نمایید. کسر خمش به زاویه خم شدن بستگی دارد. در حال حاضر برخی نرم افزارها طراحی شده اند که می توانید با استفاده از آنها تمام شاخص ها را محاسبه نمایید.
این نرم افزارها برای خم های منتخب، شعاع خم، مقدار خم، کسر خم، عقب نشینی خارجی و ضریب k را گزارش می کنند. در صورت نیاز می توانید از این داده ها برای تغییر دستی الگوی مسطح خود استفاده کنید. اما باز هم، نرم افزار CAD بهترین راه حل برای اطمینان از اندازه مناسب ورق شماست.

خمش مجاز و عقب نشینی خارجی چه هستند؟

خمش مجاز طول قوسی است که توسط “محور خنثی” خم تشکیل می شود. در طول خم شدن، قسمت بیرونی مواد کشیده و داخل آن فشرده می گردد. جایی در وسط این بازه هیچ اتفاقی برای ورق نمی افتد. طول این منطقه طول مجاز خمش است. این شاخص در تصویر زیر به نمایش در آمده است:

زاویه خمش مجاز
خمش مجاز

وقتی زاویه خم شدن 90 درجه باشد، عقب نشینی خارجی فاصله بین شروع شعاع خمش و لبه فلنج است. اگر زاویه خمش 90 درجه نباشد، عقب نشینی خارجی فاصله شروع شعاع خمش تا نقطه مماس شعاع خارجی است.
کسر خمش و عقب نشینی خارجی، مانند خمش مجاز، می توانند به شما کمک کنند تا یک الگوی مسطح را به صورت دستی تغییر دهید، تا ورق طراحی شده را دقیق بدست آورید. مجدداً توصیه می شود که این کار را به صورت دستی انجام ندهید و به جای آن از نرم افزار CAD با قابلیت خم کاری ورق فلزی استفاده کنید. اگر می دانید چگونه این کار را به صورت دستی انجام دهید، می توانید از پارامترهای محاسبه شده به طور خودکار توسط برخی برنامه ها استفاده نمایید. بدین وسیله اندازه مسطح و محل خطوط خم مشخص می گردند.

فرمول خمش مجاز:

فرمول خمش مجاز برای زاویه خمش بین صفر تا 90 درجه به صورت زیر است:

فرمول خمش مجاز

فرمول خمش مجاز برای زاویه خمش بین 90 تا 165 درجه به صورت زیر است:

خمش مجاز برای زاویه 90 تا 165 درجه

برای خم های بالای 165 درجه، نیازی به محاسبه مقدار خم نیست، زیرا محور خنثی تقریباً در وسط جزئیات باقی می ماند.

حداکثر عمق جعبه چیست؟

حداکثر عمق جعبه (یا عمق کانال) عمیق ترین خمی است که می توانیم در قسمتی ایجاد کنیم، بدون این که در فرآیند خمش، ورق فلزی با ترمز یا ابزار برخورد کند.

“مجموع خمش” روی ترمز پرس شبیه شکل زیر است:

حداکثر عمق جعبه و ارتفاع فلنج
حداکثر ارتفاع فلنج و عمق جعبه

بسته به هندسه قسمت خم شده، ممکن است ورق در حین خم شدن با پانچ یا V-die، نگهدارنده قالب، ترمز و یا نگهدارنده پانچ برخورد کند.

هنگامی که ابعاد ورق و شاخص ها را در نرم افزار طراحی مربوط به خم کاری بارگذاری کرده و خطوط خم را انتخاب می کنید، سیستم آنلاین به طور خودکار خم ها را شبیه سازی می کند و به شما اطلاع می دهد که آیا ورق می تواند بدون برخورد با قطعات دستگاه خم شود یا خیر. همچنین می توانید از جداول زیر به عنوان راهنما برای تعیین حداکثر عمق جعبه/کانال بر اساس عرض کانال و ارتفاع فلنج استفاده کنید. این اعداد به عنوان دستورالعمل کلی مورد استفاده قرار می گیرند و ممکن است همه موارد را شامل نشوند.

مواد با ضخامت بین 0.024″ و 0.08″

استیل A36
HR P&O
Aluminum 5052 H32استیل A1008
CR
استنلس استیل 304
#4
استنلس استیل 304
#2B
استنلس استیل 316
#2B
مس 110برنج 260
16Ga. (0.06″)0.032″ 24Ga. (0.024″) 24Ga. (0.024″) 18Ga. (0.048″) 16Ga. (0.06″) 0.02″0.02″
14Ga. (0.075″) 0.04″ 20Ga. (0.036″) 20Ga. (0.036″) 16Ga. (0.06″) 14Ga. (0.075″) 0.04″0.025″
0.05″ 18Ga. (0.048″) 18Ga. (0.048″) 14Ga. (0.075″) 0.062″0.032″
0.63″ 16Ga. (0.06″) 16Ga. (0.06″) 0.08″0.04″
0.08″ 14Ga. (0.075″) 14Ga. (0.075″) 0.05″
0.063″
0.08″
حداکثر عمق جعبه برای خم کاری فلزات مختلف

حداکثر ارتفاع فلنج برای مواد بالا در جدول زیر آمده است:

عرض کانال (اینچ)حداکثر ارتفاع فلنج (اینچ)
0.25″N/A
0.5″N/A
0.75″0.4″
1.0″0.8″
1.25″1.2″
1.5″1.45″
1.75″1.7″
2.0″1.85″
2.25″1.95″
2.5″2.05″
2.75″2.25″
3.0″2.55″
3.25″2.3″
3.5″2.1″
3.75″2.0″
4.0″2.1″
4.25″2.2″
4.5″2.45″
4.75″2.7″
5.0″2.9″
5.25″3.2″
5.5″3.45″
5.75″3.7″
6.0″4.6″
6.25″4.85″
6.5″5.1″
6.75″5.35″
7.0″5.6″
7.25″5.85″
7.5″6.1″
7.75″6.1″
8.0″6.25″
8.25″6.5″
8.5″6.75″
8.75″7.0″
9.0″7.25″
9.25″7.5″
9.5″7.75″
9.75″8.0″
10.0″8.25″
11.0″9.25″
12.0″10.25″
13.0″11.25″
حداکثر ارتفاع فلنج

مواد با ضخامت بین 0.09″ و 0.135″

استیل A36
HR P&O
Aluminum 5052 H32استیل A1008
CR
استنلس استیل 304
#4
استنلس استیل 304
#2B
استنلس استیل 316
#2B
مس 110برنج 260
12Ga. (0.01″)0.09″ 12Ga. (0.01″) 12Ga. (0.01″) 12Ga. (0.01″) 12Ga. (0.01″) 0.093″0.093″
11Ga. (0.12″) 0.1″ 11Ga. (0.12″) 11Ga. (0.12″) 11Ga. (0.12″) 0.125″0.125″
10Ga. (0.135″) 0.125″ 10Ga. (0.135″) 10Ga. (0.135″) 10Ga. (0.135″)
حداکثر عمق جعبه برای خم کاری فلزات مختلف

حداکثر ارتفاع فلنج برای مواد بالا در جدول زیر آمده است:

عرض کانال (اینچ)حداکثر ارتفاع فلنج (اینچ)
0.25″N/A
0.5″N/A
0.75″N/A
1.0″0.9″
1.25″1.2″
1.5″1.45″
1.75″1.6″
2.0″1.75″
2.25″1.85″
2.5″2.0″
2.75″2.25″
3.0″2.55″
3.25″2.1″
3.5″1.9″
3.75″1.9″
4.0″1.9″
4.25″2.1″
4.5″2.3″
4.75″2.5″
5.0″2.7″
5.25″3.0″
5.5″3.2″
5.75″3.4″
6.0″4.5″
6.25″4.9″
6.5″5.2″
6.75″5.4″
7.0″5.6″
7.25″5.9″
7.5″6.1″
7.75″6.3″
8.0″6.5″
8.25″6.7″
8.5″6.9″
8.75″7.0″
9.0″7.2″
9.25″7.4″
9.5″7.6″
9.75″8.0″
10.0″8.25″
11.0″9.25″
12.0″10.25″
13.0″11.25″
حداکثر ارتفاع فلنج

می توانید اطلاعات بیشتر در زمینه اندازه های عمق جعبه و حداکثر ارتفاع فلنج برای انواع ضخامت ورق های فلزی را در جداول کامل تر بیابید.

حداقل طول فلنج

در قسمت خم خورده ورق فلزی، حداقل طول فلنج برابر با حداقل فاصله از محل تماس پانچ با فلز تا لبه ورق است. از آنجا که ورق به دلیل فشار پانچ روی آن به قالب V خم می گردد، قالب V باید در طول مدت خم شدن در تماس با ورق باقی بماند. اگر V-die تماس خود را با ورق از دست بدهد، در این صورت اصلاً خمش رخ نمی دهد.

اگر برش های داخلی روی ناحیه ای وجود داشته باشند که محل برخورد پانچ یا قالب با فلز است، می تواند باعث تغییر شکل ورق شود.

حداقل طول فلنج
حداقل طول فلنج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست
×

سلام.

جهت برقراری ارتباط می توانید با شماره تلفن 02166155094 تماس حاصل فرمایید.

یا بر روی پشتیبانی کلیک فرمایید.

×